ప్రతి రోజు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు చూస్తూనే ఉన్నాము.. ఇంటర్నెట్ లో పెట్టె ప్రతి వీడియో చూస్తే భలేగా ఇంటరెస్ట్ గా కూడా ఉంటాయి. కానీ అస్సలు ఏంటో అర్థం కానీ విషయం.

Read more
Nizambad to tirupati train

నిజామాబాద్ నుండి తిరుపతి ట్రైన్ వివరాలు సమయం చార్జి ప్రయాణం

తెలుగు రాష్టాలలో చాలా చాలా ప్రత్యేకమైన దేవాలయం తిరుపతి.. నిజానికి అది మన తెలుగు రాష్టాలలో ఉండడం మన అదృష్టం.. ఆ ఏడు కొండల వెంకన్న సామి దయ, ప్రేమ, ఆశీర్వచనాలు ఎల్లప్పుడు మన

Read more

దీపావళి పండుగ గురించి తెలుసుకుందాం. వచ్చేయండి సంబరాలు చేద్దాం

పండుగ అంటే ఊరంతా కలిసి ఒక ఉత్సవంగా చేసుకునేది.. సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాలి .. వచ్చేసింది దీపావళి ఎంత గానో.. ఎన్ని రోజులనుండి ఎదురు చూస్తున్న పండుగ.. చిన్న పిల్లలు పటాకుల కోసం, పెద్దవాళ్ళు

Read more