యజమాని కొడుకు బెడ్ రూములో సీసీ కెమెరా పెట్టి ఎంత ఘోరం చేశాడో చూడండి…

మహా నగరాలలో ఇల్లు అద్దెకు దొరకడమే కష్టం అవుతుంది.. కానీ ఇక్కడ కథ చాలా తేడా ? పిలిచి మరి తక్కువకు అద్దెకు ఇస్తూ.. తనకు కావాల్సింది తను తీసుకుంటున్నాడు. బెంగళూరులోని కాలేజ్ లో

Read more